התהליך עם נימבל

התהליך עם נימבל

נימבל מאפשרת לספקים לקבל מקדמות על חשבוניות מאושרות, ולקונים להאריך את תנאי האשראי שלהם לאותם ספקים מבלי להכביד על תזרים המזומנים שלהם. נימבל דואגת לכל התהליך מאחורי הקלעים – העברת כספים, סילוק חשבוניות ועדכון במערכת הERP בצורה אוטומטית – כך שהלקוחות יכולים להתמקד בעסק העיקרי שלהם ביעילות מרבית.

ההטבות שלך:

הגדלת תזרים המזומנים (ספקים):

הקדמת תשלומים פשוטה

הקדמת תשלומים "בקליק" – גישה למימון מהיר ונוח בתנאים אטרקטיביים שיגדילו את תזרים המזומנים.

תשלום מהיר

קבלת תשלומים בתוך 24 שעות עבור חשבוניות עתידיות מרגע קבלת האישור.

מסגרת אשראי מורחבת

תנאי אשראי מועדפים באמצעות תזרים מזומנים בריא, ללא הסדרי חוב.

תכנון אסטרטגי

ניהול נכון של התחייבויות באמצעות הון זמין ותכנון קדימה.

הרחבת העסק

קבלת תנאי תשלום טובים יותר וניהול הזמנות גדולות יותר עם ביטחון פיננסי, לקידום צמיחת המכירות והרווחיות.

הפחתת סיכונים פיננסים

הגנה מפני חובות אבודים או פיגורים בתשלומים על ידי קבלת תשלום מובטח ומהיר, תוך צמצום הסיכון של לחץ תזרימי הנובע מפערים בין ימי הגבייה לימי התשלום.

הרחבת ימי אשראי (תאגידים)

ספקים חזקים

חיזוק היציבות הפיננסית בכל שרשרת האספקה, קידום שותפויות ארוכות טווח ועקביות עם הספקים.

תשלומים דינאמיים

על ידי הרחבת אפיקי המימון לספקים, תוכלו להשיג שליטה על לוחות הזמנים לתשלום ובכך לשפר את ימי האשראי (DPO).

יציבות

על ידי אפשרות מימון זמין ומהיר לספקים, תוכלו לשמור על מסגרת תמחור תחרותית ויציבה.

אינטגרציה מאובטחת

נימבל תבצע אינטגרציה למערכות הERP בצורה מאובטחת ומהירה על מנת לייעל את התהליך בצורה אוטונומית.

תדמית המותג

קידום רווחת שרשרת האספקה באמצעות הקדמת תשלומים, תשפר את המוניטין והאמון בחברה.

הפחתת עלויות תפעוליות

צמצום העלויות והמשאבים הנדרשים לניהול תהליכי התשלום לספקים, הודות לאוטומציה ולייעול הבירוקרטיה.

מחזור החיים של חשבונית