השוואה בין הלוואה לבין פקטורינג: מה ההבדל בינהם ומתי נעדיף כל אחד מהם?

השוואה בין הלוואה לבין פקטורינג: מה ההבדל בינהם ומתי נעדיף כל אחד מהם?

לעיתים, החברה נקלעת לבעיות תזרים ואז יעמדו בפני סמנכ״ל הכספים שתי אפשרויות נפוצות לפתרון המצב: הלוואה ופקטורינג. מדובר בשתי שיטות מימון נפוצות, בשתיהן מתאפשר גיוס הון, אך הן שונות באופן מהותי במבנה שלהן, בעלויות וביתרונות שהן מציעות.

 

הלוואה היא סכום כסף שניתן על ידי גוף פיננסי, כמו בנק או חברת מימון, והיא ניתנת בתמורה להחזר הסכום המקורי בתוספת ריבית.

פקטורינג, לעומת זאת, הוא שירות שבו מתבצעת מכירה של חשבוניות דחויות לחברת פקטורינג, וזו, משלמת לעסק מקדמה על סכום החשבוניות, בניכוי עמלה. לאחר מכן, חברת הפקטורינג גובה את התשלום מהלקוחות של העסק. 

 

הנה כמה גורמים נוספים שבהם שני השירות נבדלים זה מזה:

 

ביטחונות: בהלוואה בדרך כלל נדרשים ביטחונות, ויש צורך להעמיד נכסים כנגד ההלוואה, למשל נדל"ן או ציוד. פקטורינג, לרוב, אינו דורש ביטחונות.

גמישות: בהלוואה ניתנים תנאים ושיעורי ריבית יחסית קבועים ואילו פקטורינג יכול להיות גמיש יותר, עם תנאים משתנים ועמלות שונות.

עלויות: להלוואה יש עמלות הקמה וריביות. בפקטורינג יש עלויות ריבית ועמלות מסויימות שנגבות עבור השירות (כמו גם עבור הסיכון שלוקחת על עצמה חברת הפקטורינג במידה והלקוח יאחר בהעברת התשלום).

ניהול תזרים מזומנים: הלוואה מספקת סכום כסף חד פעמי מראש. פקטורינג יכול לשפר את תזרים המזומנים על ידי הפיכת חשבוניות לא משולמות למזומן מיידי, חודש אחר חודש.

סיכון אשראי: העסק נושא בסיכון של אי פירעון ההלוואה שניתנה לו ואילו בפקטורינג, חברת הפקטורינג היא זו שנושאת בסיכון של אי פירעון החשבוניות (כלומר, לקוח שלא משלם במועד הגביה שהוסכם).

 

מתי כדאי להשתמש בהלוואה?

הלוואה מתאימה במצבים בהם העסק זקוק למימון עבור צמיחה והוא מעוניין להשקיע ברכישת ציוד או הרחבת פעילות. היא גם עדיפה במקרים בהם לעסק יש הסטוריית אשראי טובה, כאשר הוא הוכיח שהוא עומד בהתחייבותיו וכשאין לו היקף חובות גדול.

מתי כדאי להשתמש בפקטורינג?
פקטורינג מתאים לעסקים עם חוב גדול, שזקוקים לתזרים מזומנים מיידי. זו גם בחירה טובה עבור עסקים עם היסטוריית אשראי בעייתית, מכיוון שדרישות האשראי של חברות הפקטורינג קלות יותר בהשוואה לאלה של הבנקים.

לסיכום, הלוואה ופקטורינג הם כלים פיננסיים שונים, כשהבחירה בינהם תלויה בצרכי העסק, מצבו הפיננסי ובכדאיות הכלכלית שבכל אחד מהאפשרויות. בשני המקרים, מדובר בכלי מימון שיכול לתרום רבות להתנהלות תקינה של העסק, לצמיחתו והצלחתו.

 

פרמטר

הלוואה

פקטורינג

מהות

סכום כסף הניתן על ידי גוף פיננסי בתמורה להחזר הסכום בתוספת ריבית

מכירת חשבוניות דחויות לחברת פקטורינג בתמורה למקדמה על הסכום בניכוי עמלה

ביטחונות

נדרשים ביטחונות כגון נדל"ן או ציוד

בדרך כלל לא נדרשים ביטחונות

גמישות

תנאים ושיעורי ריבית קבועים יחסית

תנאים ועמלות משתנים ויכולים להיות גמישים

עלויות

עמלות הקמה וריביות

עלויות ריבית ועמלות עבור השירות והסיכון שוקחת חברת הפקטורינג

ניהול תזרים מזומנים

סכום כסף חד פעמי מראש

משפר תזרים מזומנים על ידי הפיכת חשבוניות לא משולמות למזומן מיידי

סיכון אשראי

העסק נושא בסיכון של אי פירעון ההלוואה

חברת הפקטורינג נושאת בסיכון של אי פירעון החשבוניות

מתי כדאי להשתמש

כאשר העסק זקוק למימון לצמיחה או השקעה, עם היסטוריית אשראי טובה וללא חוב גדול

כאשר העסק זקוק לתזרים מזומנים מיידי, עם חוב גדול או היסטוריית אשראי בעייתית

רוצה להגדיל את תזרים המזומנים בעסק?

אפשר להשאיר לנו פרטים ומיד נחזור אליך עם פתרונות!