מילון מונחים

מילון מונחים

במיוחד בשבילכם, ריכזנו מונחים חשובים מעולם מימון שרשרת האספקה.
עדיין יש לכם שאלות או דברים שהייתם רוצים לדעת בנושא?

אנחנו כאן לכל שאלה ועניין!

אורך המחזור התפעולי מחשוב כימי מלאי + ימי לקוחות , כלומר מספר הימים העוברים בממוצע מיום רכישת המלאי ועד ליום פירעון החוב על מכירתו.

כאשר חברה מוכרת מוצרים או מספקת שירותים ללקוח נסגרים תנאי התשלום. במצב בו הלקוח מקדים את תאריך התשלום, החברה מספקת לו הנחת תשלום מוקדמת. לרוב, גובה ההנחה יעמוד על אחוז אחד מעלות המוצרים שרכש או השירותים שקיבל.

עבור ספקים, זהו תהליך שמשפר את תזרים המזומנים. קבלת תשלום מוקדם מפחית את  ה- DSO) Days Sales Outstanding), כלומר את זמן קבלת התשלום מלקוחות לאחר רכישת מוצרים או קבלת שירותים.

כיצד נחשב את מספר ימי מלאי?
חלוקה של ערך מלאי בעלות המכר של החברה והכפלתו ב–365 יום. ערך מלאי מופיע במאזן החברה ועלות המכר מופיעה בדוח הרווח וההפסד.

חשבונות פתוחים שהחברה נדרשת לשלם לספקיה בגין מוצרים או שירותים שרכשה, כלומר ההתחייבויות של החברה לספקים, קבלני משנה, עובדים וכדומה.

חוב של לקוח לחברה שממנה רכש מוצרים או קיבל שירותים באשראי. כלומר, החשבונות הפתוחים שחברה עתידה לקבל מלקוחותיה על מכירת מוצרים או מתן שירותים. הנ״ל נכלל כחלק מנכסיה של החברה. 

יחס המבטא את מספר הימים בממוצע מיום מכירת מלאי ללקוחות ועד יום גביית החוב, האשראי הממוצע שחברה מספקת ללקוחותיה.

נוסחה לחישוב:

יחס פיננסי המאפשר לבחון האם חברות מתנהלות ביעילות לעומת השוק. מספר ימי מלאי נמוך, ניתן להגיד שהחברה מתנהלת ביעילות, לעיתים במקרים כאלו הרווח מהמכירות יהיה נמוך. מספר ימי מלאי גבוה עלול להעיד על חוסר יעילות, אך על הגדלת המכירות בעתיד לבוא.

יחס המבטא את מספר הימים בממוצע מיום רכישת המלאי ועד לפירעון החוב, האשראי הממוצע שחברה מקבלת מספקיה (שוטף ״ + ״).

נוסחה לחישוב:

 

 

יחס פיננסי הכולל בתוכו את היחסים הפיננסים:

(CCC) מחזור המרת מזומנים =  ימי מלאי + ימי לקוחות + ימי ספקים

סכום זה מבטא את מספר הימים החולפים בממוצע מיום מועד תשלום חובות החברה לספקיה לבין מועד קבלת חובות החברה מלקוחותיה.

ערכים כספיים הכלולים במאזן החברה, אלו נכסים הניתנים למכירה באופן מיידי ויכולים להפוך למזומן נזיל בתקופה שלא עולה על שנה.

תהליך ניהול מלאי:

  1. קבלת סחורה במחסן.
  2. רישום תקין של סחורה בתוכנת ניהול מלאי.
  3. ניפוק סחורה מהמחסן.
  4. תהליך ספירה תקופתי ואיזון מלאי במערכת.


נכסה העיקרי של חברה, הוא מלאי. ניהול נכון שלו יאפשר מתן שירותים יעילים ומהירים ללקוחות החברה ויוביל לחיסכון בהוצאות תפעול.

תזרים מזומנים הוא מונח המגדיר את סך כל ההכנסות וההוצאות של עסק, בתקופת זמן מוגדרת. זהו אחד הגורמים החשובים בהצלחתו של עסק. תזרים מזומנים כולל בדרך כלל:

  1. הכנסות מפעילות עסקית
  2. הכנסות מהשקעות חיצוניות
  3. הלוואות מגורמים חיצוניים


ניהול תזרים מזומנים יעיל מאפשר ראיה רחבה על מצבו הפיננסי של העסק ועל עתידו.

הצטרפו למהפכה של נימבל!

השאירו פרטים ונחזור אליכם